Så här söker du

Sökinställningar

Välj språk

Du kan bara välja ett språk åt gången att söka efter. Gör du inget aktivt val görs sökningen på alla språk.

Välj kön

Om du inte gjort ett val här är röstsökningen inställd på att söka efter både män och kvinnor. Valt kön är gulmarkerat.

Välj typ

Det finns tre rösttyper att välja mellan;

Valda rösttyper är gulmarkerade och förbockade. Om du inte gjort något aktivt val är röstsökningen inställd på att söka efter alla rösttyper.

Hur fungerar sökningen?

När du gjort dina val i sökformuläret trycker du på knappen "Sök röster" för att starta sökningen. En ruta visas då under sökformuläret om att sökning pågår. Under tiden är sökknappen avstängd, så du måste vänta på att sökningen blir klar för att kunna söka igen. När sökningen är klar, ersätts rutan med sökresultatet.
Samtidigt hämtas också listan "Mina röstval", som innehåller de röster du valt som favoriter och visas i en ruta till höger om eller under sökresultatet beroende på utrymme.

Dina sökinställningar sparas i en cookie i din webbläsare och finns kvar under ett år, så att röstsökningen kommer ihåg dina senaste sökinställningar nästa gång du besöker Voice Agents.

Sökresultatet

Resultatet av sökningen visas i en lista under sökformuläret. I listan visas varje persons namn och kön samt knappar för att spela upp ljudklipp för de olika rösttyperna; Reklam, Berättande och Karaktär. Dessa visas endast för de rösttyper varje person har i sin profil. Dessutom visas också en knapp för att lägga till personen i listan "Mina röstval", där du kan samla dina favoriter för att jämföra och skicka med i en offertförfrågan till oss. Listan "Mina röstval" hittar du till höger om eller under listan med sökresultatet, beroende på utrymme.